|температура | ниво | налягане | контролери | аксесоари | контакти |

НИВОСИГНАЛИЗАТОРИ, НИВОМЕРИ, НИВОРЕГУЛАТОРИ

Измерването на ниво е част от цялостния контрол и автоматизация на различните технологични процеси в индустрията. Измерването на ниво може да бъде разделено основно на две категории, измерване на предварително зададени нива ( нивосигнализатори ) и постоянно следене на нивото на течности ( нивомери ). Най – често нивосигнализаторите се използват за алармиране на опасност от преливане ( високо ниво ) или за алармиране и предпазване на изпълнителни механизми при ( ниско ниво ).
В комбинация с подходящи контролери за ниво нивосигнализаторите могат да реализират автоматични системи за контрол на ниво ( пълнене и изпразане на съдове ).
Нивомерите осъществяват непрекъснато следене на нивото. Техният аналогов изходен сигнал ( обикновено 4 – 20mA ) директно кореспондира с измерваното ниво на течността в съда. Изходният сигнал може да се свърже към визуализиращ индикатор или да се включи в изпълнителна верига, формирайки система за управление на нивото.

Поплавкови нивосигнализатори

pdf document

Кондуктометрични нивосигнализатори

Нивомери

Капацитивни сензори за ниво

Контролери за ниво на течности

Поплавъци за нивосигнализатори и нивомери