|температура | ниво | налягане | контролери | аксесоари | контакти |

ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ ИЗПОЛЗВАНИ В ИНДУСТРИЯТА

Температурни датчици с удължителни проводници. Чувствителни елементи Pt100, Pt500, Pt1000, термодвойки тип К и J.

pdf document

Температурни датчици със защитни клемни кутии. Чувствителни елементи Pt100, Pt500, Pt1000, термодвойки тип К и J.

pdf document

Температурни датчици със специално приложение

Температурни вложки за вграждане

pdf document

Температурни трансмитери

Терморегулатори

Удължителни и компенсационни проводници

Аксесоари свързани с присъединяване и окомплектоване на температурните датчици