|температура | ниво | налягане | контролери | аксесоари | контакти |

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ КЛЕМИ

Присъединителни клеми
за монтаж в Kлемни кутии тип МА.
Разстояние между отворите за закрепване -- 20 мм.
Брой на клемите -- 2, 3, 4
Материал -- Керамика

Присъединителни клеми
за монтаж в Kлемни кутии тип В.
Разстояние между отворите за закрепване -- 33 мм.
Брой на клемите -- 2, 3, 4, 6
Материал -- КерамикаПрисъединителни клеми
за монтаж в Kлемни кутии тип DANA.
Разстояние между отворите за закрепване -- 40 мм.
Брой на клемите -- 2, 4
Материал -- Керамика